Νέα

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, Λουξεμβούργο

Παρέμβαση στο ΣΓΥ της Ε.Ε. : H σημασία του περιορισμού των δικτύων διακίνησης ανθρώπων και την ανάγκη να υποστηριχθούν οι όμορες της Συρίας χώρες που δέχονται τα μεγαλύτερα βάρη, ανάμεσά τους η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία

read more
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης για θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή διάσταση της προσφυγικής κρίσης και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτή

read more
Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter