Νέα

Επίσκεψη στη Ρώμη της Ιταλίας

«Οι πολίτες αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκεπτικισμό. Γι’ αυτό δεν είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι, αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση. Κι αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξει».

read more
Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter