Νέα

Συνάντηση με τον Γερμανό Υφυπ. Εξωτερικών αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Michael Roth

Η Ελλάδα έσωσε την τιμή της Ευρώπης διασώζοντας περισσότερους από 100.000 ανθρώπους το 2015 στα θαλάσσια σύνορά της. Το ίδιο κάνει και η Γερμανία υποδεχόμενη 1.000.000 πρόσφυγες.

read more
Συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια & Διαχείριση Κρίσεων Χ. Στυλιανίδη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και ανταπόκρισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξημένες, εν προκειμένω, ανάγκες

read more
Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter