Νέα

Η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορά της, αλλά δεν θα βυθίζει βάρκες

Η Ελλάδα φυλάσσει τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό που δεν μπορεί να πράξει και δεν θα πράξει ούτε αύριο, είναι να βυθίζει βάρκες και να πνίγει γυναικόπαιδα, γιατί το απαγορεύουν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες και οι αξίες του πολιτισμού μας.

read more
Συνάντηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές στην έδρα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας

Ενημέρωσα αναλυτικά τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για τις πρωτοβουλίες και τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες με στόχο την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

read more
Συνάντηση με τον Γερμανό Υφυπ. Εξωτερικών αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Michael Roth

Η Ελλάδα έσωσε την τιμή της Ευρώπης διασώζοντας περισσότερους από 100.000 ανθρώπους το 2015 στα θαλάσσια σύνορά της. Το ίδιο κάνει και η Γερμανία υποδεχόμενη 1.000.000 πρόσφυγες.

read more
Συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια & Διαχείριση Κρίσεων Χ. Στυλιανίδη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και ανταπόκρισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξημένες, εν προκειμένω, ανάγκες

read more