image Αν αρθεί εθνικά επωφελώς ένα αδιέξοδο 25 ετών, θα επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στην εθνική ανάταξη -στο Real FM image Ένα σαφές & λειτουργικό φορολογικό σύστημα θα επιβραβεύσει την εργασία και θα δώσει ώθηση στις δημιουργικές δυνάμεις

Επενδυτικό περιβάλλον σημαίνει σοβαρό κράτος

Το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον τείνει λανθασμένα να ταυτίζεται με το χαμηλό μισθολογικό κόστος. Ωστόσο τη μεγαλύτερη σημασία έχει το σταθερό επιχειρηματικό πλαίσιο. Εκεί ακριβώς η Ελλάδα πάσχει.

Παρά την δίψα μας για επενδύσεις δεν έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ανάλογο με ό,τι προσφέρουν όσες προηγμένες  χώρες προσελκύουν ποιοτικούς και παραμένοντες επενδυτές. Λ.χ. οι σκανδιναβικές χώρες, με υψηλότατο μισθολογικό και φορολογικό κόστος, συγκεντρώνουν τις περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις, ακριβώς διότι προσφέρουν σταθερό, λειτουργικό και προβλέψιμο περιβάλλον.

Τα δύσκολα: Φορολογικό σύστημα, απονομή δικαιοσύνης, χωροταξία

Σημαντικότερη παράμετρος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υπολογιζόμενου ρίσκου, όπου κάθε επενδυτής μπορεί να υπολογίσει πώς θα πάει η δουλειά του, στο πλαίσιο πάντα της αβεβαιότητας που είναι έμφυτη σε κάθε ελεύθερη οικονομία. Σκιτσάρουμε ορσιμένες βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτα από όλα, ένα σταθερό, απλό και σαφές φορολογικό σύστημα. Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να γνωρίζει το ύψος των φορολογικών (και ασφαλιστικών) εισφορών σε βάθος χρόνου, ας πούμε δεκαετίας. Εδώ τι έχουμε; Από το 2013 έως το 2017 έγιναν περισσότερες από  80 αλλαγές μεγάλες ή μικρές, στο φορολογικό πλαίσιο. Άρα κάθε επενδυτής, μικρός ή μεγάλος, Έλληνας ή ξένος, αδυνατεί σχεδόν να υπολογίσει τα ρίσκα και τις κινήσεις του..

Μέγα πρόβλημα επίσης συνιστά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εύλογος χρόνος απονομής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Justice Scoreboard 2018), οι χρόνοι επίλυσης διαφορών στα ελληνικά αστικά, διοικητικά και εμπορικά δικαστήρια είναι υπερδεκαπλάσιοι από τον μ.ο. των περισσότερων χωρών της ΕΕ. Ο επιχειρηματίας εισέρχεται σε μία δικαστική διαδικασία, χωρίς να μπορεί να υπολογίσει χρόνο και έξοδα, ανεξαρτήτως κατάληξης.

Τρίτον, χωροταξία και κτηματολόγιο: Πού χτίζω, νόμιμα, με ασφάλεια και με υποδομές. Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια προσπαθούμε να αποκτήσουμε Κτηματολόγιο και δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Κτηματολόγιο, εκτός από εργαλείο διασφάλισης της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, είναι εργαλείο ανάπτυξης. Το Δασολόγιο ευτυχώς  άρχισε με αυτή την κυβέρνηση και προχωρά γοργά. Θετικά βήματα έγιναν και στις αδειοδοτήσεις και στο εμπορικό δίκαιο που διέπει τις ΑΕ και ΕΠΕ. Μένουν πολλά ακόμη.

Αυτά είναι στοιχεία μιας οικονομικής πολιτικής, που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί τις περασμένες δεκαετίες: Από τη δεκαετία του ‘90, όταν μπαίναμε στην ΟΝΕ, όταν μπαίναμε στην κούρσα του σκληρού ανταγωνισμού, έπρεπε να βρίσκουμε με ποια εργαλεία θα συγκλίναμε και όχι να επαναπαυόμαστε πάνω στην πιστωτική υπερεπέκταση και στην άκριτη διόγκωση του τριτογενούς τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγηθήκαμε στην επώδυνη κρίση είναι το γεγονός πώς από τη δεκαετία του ‘80 κατεβαίναμε σκαλιά στην παραγωγικότητα, χωρίς σχέδιο, έως ότου βρεθήκαμε υπερδανεισμένοι και αθωράκιστοι στους ανέμους του κραχ. Τώρα πια  χάνουμε έδαφος στην κούρσα της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο· για κάθε δικό μας ασθμαίνον βήμα οι εταίροι κάνουν δύο από καλύτερη θέση.

Τουρισμός, πολιτισμός

Παρόλα αυτά: Το παιχνίδι παίζεται. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι πολιτικό θέμα και πολιτικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με παρρησία και τόλμη. Φτιάχνοντας λειτουργική δημόσια διοίκηση, ταχύ και αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ακόμη κι αν απαιτηθούν ρήξεις ή και συγκρούσεις, δίκαιη και σταθερή φορολογία, εντέλει έναν παραγωγικό ιστό που θα παράγει ποιοτικές θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.

Έχουμε ήδη δύο πεδία που με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο  ποσοτικά στο ΑΕΠ αλλά και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Στον τουρισμό πρέπει να σταματήσουμε να ακολουθούμε μαγεμένοι μόνο τα ρεκόρ των αριθμών, αλλά να χτίζουμε εναλλακτικά μοντέλα όταν η γεωπολιτική συγκυρία και η μόδα πάψουν να είναι ευνοϊκές. Η γκρίζα οικονομία του AirBnB δεν μπορεί να είναι η μόνη στρατηγική μέλλοντος. Στον πολιτισμό τα μοναδικά πλεονεκτήματά μας και οι πολλές δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και συνεργειών μένουν ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ επ’ αυτού..

Πιστεύω ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Ούτε η φαντασία μάς λείπει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε η ικανότητα να στήσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα αειφόρα, με σεβασμό στο περιβάλλον, με διαρκή μέριμνα για την κοινωνία.

===

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην οικονομική ιστοσελίδα Market Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter