Το Μνημόνιο φόνευσε τον Καλλικράτη Δημόσια καταισχύνη

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου

Καθαρά βλέμματα, καθαρά λόγια.
Το ψηφοδέλτιο της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου, εδώ.

Το πρόγραμμα της Κίνησης, εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.