Ακροδεξιά στροφή , τείχη και πρόφυγες. image Η αλλαγή στην Ευρώπη αρχίζει από το Νότο

Δεν υπήρξε έως τώρα εθνικό σχέδιο.

Υπογράψαμε ένα ξένο σχέδιο που διέσωζε τις γαλλογερμανικές τράπεζες μεταφέροντας το ιδιωτικό χρέος σε κράτη και λαούς

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Στοιχεία επικοινωνίας
Twitter