Ρ/Φ συνέντευξη στον 9.84 image «Σε κανέναν δεν απαγορεύεται να βοηθήσει»

Προσφυγικό: «Η Κυβέρνηση υπακούει στο Διεθνές Δίκαιo»

Είναι βούληση των περισσότερων κρατών – μελών της ΕΕ να βαδίσουν σε κοινές λύσεις. Κάποιες όμως χώρες της ΕΕ έχουν διαφοροποιηθεί από τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής. Αυτές δεν μπορούν να απολαμβάνουν οφέλη χωρίς να μοιράζονται τα βάρη.

Σχετικά με τους πρόσφυγες που θα μείνουν στην Ελλάδα, όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία πρέπει να επιστρέψουν, όσοι δικαιούνται άσυλο και διεθνή προστασία θα μείνουν. Άλλωστε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι τεράστιο, μεσομακροπρόθεσμα η χώρα μπορεί να ωφεληθεί από την ενσωμάτωση ανθρώπων που θέλουν να μπουν στην κοινωνία να εργαστούν να ενσωματωθούν.

Η Αυστρία των 9 εκατομμυρίων έχει πάρει 95 χιλιάδες, θα φτάσει τους 130, η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει 20 και 30 χιλιάδες ανθρώπους; Ο ανθρωπισμός της Ελλάδος είναι και αυτός ότι θα δώσει καταφύγιο σε κάποιους ανθρώπους. Τέτοιο καταφύγιο έχει δώσει η κατεστραμμένη Κύπρος μετά το ’74 στους πρόσφυγες του Λιβάνου και οι πρόσφυγες του Λιβάνου συνέβαλαν στο κυπριακό θαύμα μετά την καταστροφή του ’74. Τέτοιο καταφύγιο έχει προσφέρει πολλές φορές η Ελλάδα, οι εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί που έμειναν στην Ελλάδα και τα παιδιά τους μιλούν μόνο ελληνικά δεν προσέφεραν στην Ελλάδα; Εγώ λέω ότι η Ελλάδα έχει μεγάλα προβλήματα, έχει καταρχάς ανεργία και ύφεση το οποίο είναι ένα δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή ωστόσο μπορεί να ενσωματώσει ανθρώπους … Θα τους φιλοξενήσουμε, κάποιοι από αυτούς θα μείνουν ακόμη και η ποσόστωση μας με βάση το relocation προβλέπει ότι θα πάρουμε 6-7 χιλιάδες ανθρώπους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.