Νέα

Πρώτο ευχαριστήριο

Κρατώ ιδιαίτερα αυτό το «η πατρίδα μου χαρίζει στη σημερινή Ευρώπη την πρώτη αριστερή κυβέρνηση».
Το κρατώ σαν υποθήκη και ιστορικό φορτίο.

read more