Χωρίς εγγύηση επαναφοράς Να μη ζήσουμε σαν δούλοι (το εθνικό τραύμα)

Shock Doctrine in Athens

Εντυπώσεις και παρατηρήσεις από την γενική απεργία και πορεία της 15.12.2010, Αθήνα,
στο politicon.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.