Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική Ο πρωθυπουργός μού ανέθεσε μια δουλειά

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

About 55,000 tourists visit Liechtenstein every year. This blog was viewed about 180,000 times in 2012. If it were Liechtenstein, it would take about 3 years for that many people to see it. Your blog had more visits than a small country in Europe!

Click here to see the complete report.

Leave a Reply

Your email address will not be published.