image Η μετάθεση στη διευθέτηση του ελληνικού χρέους φτάνει στα όρια της δολιότητας -στο Ράδιο 98.4 Κρήτης Η διαίρεση και το μίσος δεν οδηγούν σε ανασύνταξη αλλά σε δομική ηττοπάθεια -στη Βουλή για προαπαιτούμενα

Λογισμικό υπολογιστών στο δημόσιο και τους δήμους: Κλειστό, ακριβό, ανενημέρωτο, ανασφαλές -ερώτηση στη βουλή

Πόσο ασφαλές είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ελληνική διοίκηση; Κατά πόσο ανήκει πράγματι στο δημόσιο, πόσα χρήματα ξοδεύονται για αυτό χωρίς λόγο και μάλιστα περισσότερες από μια φορές, πόσο συχνά ενημερώνεται, κατά πόσο λειτουργεί με άδεια που είναι σε ισχύ; Και ποια πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι χρήστες του, δηλ. το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας; Ερώτηση στη βουλή για όλα τα παραπάνω, απευθυνόμενη στους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου, Νίκου Ξυδάκη.

Στην ερώτηση περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στη χρήση λογισμικού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διοίκηση, όπως σε υπηρεσίες, δήμους, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα κλπ.:

(…) ελληνικά υπουργεία εξακολουθούν να αγοράζουν λογισμικό κλειστού κώδικα που έχει παραχθεί για τις ανάγκες άλλων χωρών και εισάγεται στη χώρα μας απλώς μεταφρασμένο! Βεβαίως, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ορισμένες υπηρεσίες, δήμοι κ.λπ. σταδιακά εξετάζουν ή ήδη υλοποιούν σε κάποιο βαθμό τη μετάβαση στο ανοιχτό λογισμικό· σημαντικό βήμα είναι η πρόσφατη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για χρήση ανοικτού λογισμικού στα σχολεία και η διάχυση της εμπειρίας αυτής. Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές αφενός είναι σε νηπιακή ηλικία, αφετέρου δεν εντάσσονται στο πλαίσιο μιας κεντρικής πολιτικής (…) Σε εκατοντάδες χιλιάδες «δημόσιους» υπολογιστές ανά την επικράτεια, είναι εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα μερικώς ‘ενημερωμένα’ στις τελευταίες τους εκδόσεις, συχνά μάλιστα για πολύ καιρό εντελώς ανενημέρωτα, καθώς είναι κλειστού κώδικα και είτε έχουν εγκατασταθεί παρονόμως ή νομίμως μεν, όμως με την άδεια χρήσης τους να έχει λήξει και την αναβάθμισή τους να είναι πανάκριβη. Οι συνακόλουθοι κίνδυνοι στην ασφάλεια των δεδομένων είναι τεράστιοι και το ‘ατύχημα’ είναι ζήτημα χρόνου πότε θα συμβεί. Στις περιπτώσεις μάλιστα που η εγκατάσταση των προγραμμάτων δεν έχει γίνει νομίμως, η χρήση τους εγκυμονεί τον κίνδυνο όχι μόνο επιβολής υψηλών προστίμων, αλλά και πειθαρχικών ποινών στους υπεύθυνους διαχείρισης και τους προϊστάμενους των υπηρεσιών, οι οποίοι συνήθως αγνοούν το ζήτημα ή απλώς αδιαφορούν γι’ αυτό.

Πέρα όμως από αυτούς τους κινδύνους, στην ερώτηση περιγράφεται και ο έλλειμμα ανταγωνισμού που προκαλείται:

Επιπλέον, το πάσης φύσης προσφερόμενο λογισμικό κλειστού κώδικα κρατά δέσμιες τις υπηρεσίες σε συγκεκριμένο κάθε φορά προμηθευτή, εμποδίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και εκτοπίζοντας από την αγορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λ.χ. συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρίες προσφέρουν «δωρεάν» ή με πολύ μικρό κόστος λογισμικό σε δημόσιους φορείς ή ΟΤΑ με στόχο να αποκτήσουν κατόπιν έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών αθέμιτο πλεονέκτημα στη «συντήρηση» (διαχείριση) και αναβάθμιση ή επέκταση της συγκεκριμένης εφαρμογής (οικονομικής διαχείρισης, αρχείου, πρωτοκόλλου, ιστοσελίδας κ.λπ.)

Έτσι:

(…) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και δημιουργούν ή/και υποστηρίζουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχουν σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στο πλαίσιο διαγωνισμών. Οι σχετικές διαδικασίες μόνο κατ’ όνομα είναι «ανοιχτές σε όλους», αφού οι μεταπωλητές ήδη εγκατεστημένου λογισμικού κλειστού κώδικα «προηγούνται» στην τεχνική αξιολόγηση, όχι λόγω ποιότητας του προϊόντος, αλλά λόγω απροθυμίας και δυσκολίας αντικατάστασής του. 

 Από τους ερωτώντες βουλευτές προτείνονται τα ακόλουθα βήματα τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σταδιακά:

  • Η σταδιακή υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων εγγράφων σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες

  • Ο έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού σε όλους τους δημόσιους φορείς ώστε να αναβαθμιστεί κάθε λογισμικό που διαθέτει άδεια χρήσης, να διαγραφεί όποιο λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια και να αντικατασταθεί με διαθέσιμο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό παρόμοιας λειτουργικότητας

  • Η παροχή οικονομικών κινήτρων ώστε η εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται με τη χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού να επιβραβεύεται με επιπλέον πόρους που θα αξιοποιούνται από τους φορείς

  • Η πρόσβαση του κοινού στα πάσης φύσης αποθηκευμένα δημόσια δεδομένα μη προσωπικής φύσης, για αξιοποίηση και εμπλουτισμό

  • Η δημιουργία ενός οργάνου επίβλεψης της ψηφιακής υποδομής σε όλο το εύρος της διοίκησης, το οποίο θα θέσει προδιαγραφές για τη χρήση του ψηφιακού λογισμικού, τους διαγωνισμούς κτήσης του και την ασφαλή χρήση του

Τέλος, οι τρεις συν-αρμόδιοι υπουργοί ρωτώνται:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε οι εποπτευόμενοι φορείς (υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) να χρησιμοποιούν λογισμικό ασφαλές, ενημερωμένο και με εν ισχύι άδεια χρήσης ή εναλλακτικά λογισμικό ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα;

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε διαγωνισμούς προμήθειας ή υποστήριξης λογισμικού, δίχως τεχνητά εμπόδια που προκύπτουν από την προτίμηση ήδη εγκατεστημένου κλειστού λογισμικού, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίες μάλιστα καταλαμβάνονται, κατά τεκμήριο, από νέους επιστήμονες

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε τα μη προσωπικής φύσης δεδομένα που ανήκουν στη δημόσια σφαίρα να ανοίξουν προς χρήση από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, δηλαδή το κοινό;

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνυπέγραψαν την ερώτηση, πέραν του Νίκου Ξυδάκη, ήταν: Ακριώτης Γεώργιος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Αντωνίου Χρήστος, Αυλωνίτου Ελένη, Βάκη Φωτεινή, Βράντζα Παναγιώτα, Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη), Γιαννακίδης Ευστάθιος, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηγουμενίδης Νικόλαος, Θελερίτη Μαρία, Θεωνάς Ιωάννης, Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη), Καστόρης Αστέριος, Καφαντάρη Χαρά, Μιχελογιαννάκης Ιωάνννης, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Μπαλτάς Αριστείδης – Νικόλαος – Δημήτριος, Ντζιμάνης Γεώργιος, Πάλλης Γεώργιος, Πάντζας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Α. Νικόλαος, Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ρίζος Δημήτριος, Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ), Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Συρίγος Αντώνιος, Σταμπουλή Αφροδίτη

Κατεβάστε την ερώτηση όπως κατατέθηκε (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published.