• 200 ημέρες

  στο Υπουργείο Πολιτισμού

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σε τέσσερις βασικούς άξονες κινήθηκε η πολιτική πρακτική & ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο υπουργείο Πολιτισμού το επτάμηνο της διακύβερνησης:

– Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς για παραγωγή πλούτου και δημιουργία θέσεων εργασίας.

– Εξυγίανση και αναμόρφωση εποπτευόμενων οργανισμών.

– Προγράμματα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για νέους και άνεργους καλλιτέχνες και δημιουργούς.

– Ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, ώστε οι υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού να λειτουργούν συνδυαστικά και πολλαπλασιαστικά με όλες τις άλλες μορφές κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, τοπικά, κλαδικά και περιφερειακά.

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

l_16020Η πολιτιστική κληρονομιά και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι για τους πολίτες πηγές αυτογνωσίας και αυτοσυνείδησης, αλλά ταυτόχρονα, σε περίοδο βαθιάς κρίσης, πρέπει να αποτελέσουν πηγή παραγωγής πλούτου και θέσεων εργασίας.

Το τεράστιο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι ο ασύγκριτος πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεσμικός εγγυητής και αποκλειστικός διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, είναι το κράτος. Το Δημόσιο μπορεί και οφείλει να δρά, όχι μόνον ως εγγυητής, διαχειριστής και συντηρητής, αλλά και ως ρυθμιστής, ελεγκτής και παραγωγός πλούτου.

Πρακτικά, αυτό γίνεται με την ορθή εκμετάλλευση της χρήσης των 180 επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων: εκδοτήρια εισιτηρίων, πωλητήρια αντιγράφων και αναμνηστικών, αναψυκτήρια, παραχώρηση δικαιωμάτων φωτογράφισης και κινηματογράφησης. Ο κύκλος πωλήσεων το 2014 ήταν περίπου 55 εκατ. ευρώ. Με εξορθολογισμό-αναβάθμιση των συστημάτων πώλησης και την απαιτούμενη αύξηση των τιμών εισιτηρίων (η Ελλάδα έχει σχεδόν υποδιπλάσιες τιμές σε σχέση με την Ιταλία), τα έσοδα μπορούν άνετα να διπλασιαστούν.
Διπλό όφελος:

• Αφενός, τα αυξημένα έσοδα αυτά μπορούν άνετα να απογειώσουν το αναπτυξιακό πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού .

• Αφετέρου, η θεσμική αναβάθμιση και η σοβαρή εμπορική στρατηγική μπορούν να προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες υγιούς επιχειρηματικότητας σε πολλούς κλάδους.

 • 1. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

  Προς την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ένα ευρύ σχέδιο αναβάθμισης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, βασικού φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εξής:

  1. Εισαγωγή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticketing) και ERP (Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Πωλήσεων) σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πωλητήρια. Εξασφαλίστηκε χορηγία. Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος έχει δρομολογηθεί για τον Σεπτέμβριο.

  2. Εναρμόνιση τιμολογιακής πολιτικής των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων στα επίπεδα των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών χωρών. Εχει λήφθεί κάθε μέριμνα για τις ομάδες πληθυσμού που δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο (μαθητές, φοιτητές, ηλικιωμένοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, εκπαιδευτικοί συνοδοί κ.λπ.)

  3. Ριζική αναμόρφωση Οργανισμού και θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (νόμος 7361 του 1977).

  4. Προκήρυξη διαγωνισμών με υψηλές και αυστηρές προδιαγραφές για το δίκτυο αναψυκτηρίων.

  5. Διαγωνισμός design για αναβάθμιση ποιότητας πωλητέων αναμνηστικών.

  6. Διαγωνισμός προμηθειών κλίμακας για πωλητέα είδη, βάσει των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού design.

 • 2. Μουσεία
  •  Πρόγραμμα Αρχιπέλαγος Plus. Στην ίδια κατεύθυνση, σχεδιάσαμε και εξασφαλίσαμε χορηγικούς πόρους για εκτεταμένες επισκευές, επεκτάσεις, αναστηλώσεις και επανεκθέσεις σε ένα δίκτυο 8 μουσείων και μνημείων στα πιο τουριστικά νησιά των Κυκλάδων και στην Αττική. Στόχος, ο τουρισμός να αποκτήσει τη μοναδική προστιθέμενη αξία, που μόνο ο πολιτισμός μπορεί να προσδώσει, και όχι ο πολιτισμός να είναι το αποπαίδι της τουριστικής μονοκαλλιέργειας. Πρόκειται για αναπτυξιακό πρόγραμμα με πολλαπλές συνέργειες. Το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις αναλάβει η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
  • Αναβάθμιση των μεγάλων μουσείων. Ανασύσταση τμημάτων επικοινωνίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (με αναμόρφωση Οργανισμού υπουργείου). Αυξημένη αυτονομία στο εκθεσιακό πρόγραμμα. Διαδικασίες ορισμού διευθυντή με αξιολογική κρίση.
 • 3. Θεσμικές παρεμβάσεις - Νομοθεσία

  Για την ενίσχυση του αναπτυξιακού προφίλ του πολιτισμού προχωρήσαμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις, άλλες έτοιμες προς εισαγωγή στο Κοινοβούλιο, και άλλες σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας. Ως εξής:

  Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει  της πολιτιστικής κληρονομιάς»
  Τροποποίηση του  άρθρου 46. Πρόσβαση και χρήση μνημείων και χώρων -εξουσιοδότηση Υπουργού Πολιτισμού για έκδοση ΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η διαδικασία χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ή για την παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων.
  Με τη ρύθμιση αυτή απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης χρήσης αρχαιολογικών χώρων, με πρώτη εφαρμογή την διευκόλυνση των ξένων κινηματογραφικών παραγωγών, έτσι ώστε να μην απαιτείται εισαγωγή της αίτησης χρήσης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και κατόπιν υπουργική απόφαση, ακόμη και για μια απλή φωτογράφιση. Τις άδειες τις χορηγούν οι κατά τόπον εφορείες αρχαιοτήτων, πλην εξαιρέσεων.

  Θεσμοθέτηση της παροχής κρατικής εγγύησης για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας η φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης. Ξεπερνιέται η ανάγκη ιδιωτικής ασφάλισης κινητών μνημείων και έργων τέχνης κατά τις μετακινήσεις των διεθνών εκθέσεων, η οποία επιβαρύνει παράλογα τα δημόσια οικονομικά.

  Τροποποίηση του Nόμου 3525/2007 για την πολιτιστική χορηγία. Ουσιαστικά κίνητρα για χορηγούς, απαλοιφή καθυστερήσεων, πάντα με διασφάλιση της διαφάνειας και του δημόσιου συμφέροντος, και με σεβασμό στη βούληση του δωρητή.

Β. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

10987766_381762995342137_8186166849554319818_nΣτους πολλούς και εξαιρετικά σημαντικούς οργανισμούς, υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνονται πολλά φαινόμενα δυσλειτουργίας και μη ορθής ή και μη χρηστής διοίκησης, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο σε χρόνιες θεσμικές ελλείψεις, πατρωνεία ή αδιαφορία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, και έλλειψη σταθερού ελεγκτικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τον σεβασμό του δημοσίου χρήματος και την διαρκή προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Π.χ.: Υπάρχουν οργανισμοί που λειτουργούν αυθαίρετα, χωρίς εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και οργανόγραμμα-καθηκοντολόγιο, πέντε, δέκα ή και δεκαεπτά χρόνια από την ίδρυσή τους, κατά παράβαση των ιδρυτικών τους νόμων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τις επιμέρους δράσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέγνωσε και σχεδίασε ένα πρόγραμμα οριζόντιων παρεμβάσεων.

• Προκήρυξη διαγωνισμών για τις θέσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών σε εποπτευόμενα θέατρα, μουσεία και άλλους καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Οχι πια διορισμοί από τον υπουργό, αλλά διαφανείς διαδικασίες, αξιοκρατία, ευθύνη συλλογικών οργάνων και εξασφαλισμένη θητεία.

Περιοδικός έλεγχος από όργανα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου. Ανεξάρτητος μόνιμος οικονομικός διευθυντής, προερχόμενος από ιεραρχία οργανισμού ή υπουργείου. Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών και οργανογραμμάτων.

 • Θεσμικές Παρεμβάσεις

  • Τροποποίηση Νόμου 2273/1994 για το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ και  την Εθνική Λυρική Σκηνή, για:
  – Αλλαγή στη διαδικασία επιλογής του Καλλιτεχνικών Διευθυντών: πρόσληψη ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  – Σύσταση θέσης Οικονομικού Διευθυντή: Στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή μπορεί να διορίζεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

  • Τροποποίηση Ν. 2557/1997: Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης κ.ά. Αλλαγή στον τρόπο επιλογής του Διευθυντή των Μουσείων: πρόσληψη ύστερα από δημόσια διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  • Έναρξη λειτουργίας και στελέχωση του Film Commission στο πλαίσιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, για υποδοχή ξένων κινηματογραφικών παραγωγών. Θα συμβεί με τη σύνταξη οργανογράμματος και εσωτερικού κανονισμού στο ΕΚΚ.

  • Τροποποίηση του νόμου για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με υπουργό Οικονομικών. Ανάληψη των δανείων του ΟΜΜΑ από το Δημόσιο ως πρωτοφειλέτης, με ταυτόχρονη εκχώρηση της περιουσίας του ΟΜΜΑ στο Δημόσιο.  Αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και συγκρότησης του ΔΣ του ΟΜΜΑ.

  • Εκκαθάριση Ο.Π.Ε.Π. Ετοιμο σχέδιο νομοθετικής διάταξης για τη διαδικασία εκκαθάρισης του αμαρτωλού οργανισμού.

  • Πνευματική Ιδιοκτησία. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/26/ΕΕ  – Τροποποίηση Νόμου 2121/1993. Εξορθολογισμός αμοιβολογίων.

  • Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου (Ν.1158/1981 κ.ά.) για τις ανώτερες σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Διαβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων και πιστοποίηση Ωδείων και Δραματικών Σχολών.

  • Αναμόρφωση του θεσμού των ΔΗΠΕΘΕ, με κατεύθυνση τη δημιουργία βιώσιμων σχημάτων σε επίπεδο Περιφερειών με συνέργειες και συμπαραγωγές σε εθνική κλίμακα.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

A-05Πέραν της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στους εποπτευόμενους οργανισμούς, ο σχεδιασμός μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ξετυλίγεται με δύο ουσιώδεις μέριμνες για την δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας:

• Δομές και προγράμματα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους και άνεργους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Incubators για δημιουργική βιομηχανία.

Ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, ώστε οι υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού να λειτουργούν συνδυαστικά και πολλαπλασιαστικά με όλες τις άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, τοπικά, κλαδικά και περιφερειακά.

Συγκεκριμένα:

 • 1. Incubators - Απασχόληση

  Το κράτος μπορεί να εξασφαλίζει σε ομάδες άστεγων ή/και άνεργων καλλιτεχνών χώρο και δημοσιότητα, για να παράγουν καλλιτεχνικό έργο και να εισπράττουν αυτοί τα όποια κέρδη. Σημειώνεται, ότι ιδιαίτερα στις παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική), τα πρώτα μεγάλα έξοδα παραγωγής είναι τα ενοίκια και οι δαπάνες δημοσιότητας.

  Το υπουργείο διαθέτει αναξιοποίητα ακίνητα και μπορεί επιπλέον να εξασφαλίσει και άλλα, σε συνεργασία με θεσμικούς και ιδιώτες χορηγούς.

  Παράλληλα, στο πεδίο των δημιουργικών βιομηχανιών, το υπουργείο μπορεί να υποστηρίξει δομές απασχόλησης και παραγωγής έργου για άνεργους δημιουργούς (ντιζάινερ, αρχιτέκτονες, φωτογράφους, κινηματογραφιστές, web και applications developers) και νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι δομές θα προσφέρουν χώρο και δημοσιότητα, αλλά κυρίως και δυνατότητες παραγγελιών και αγοράς έργων για τις ανάγκες του Δημοσίου (με συμβόλαια), π.χ. προϊόντα ντιζάιν, ταινίες, φωτογραφίσεις και applications-ξεναγούς για τις ανάγκες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, των μουσείων κ.λπ.

  Η χρηματόδοτηση αυτών των δομών μπορεί να προέλθει από το νέο ΕΣΠΑ, από χορηγίες, από τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες, και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του αναπτυξιακού πακέτου της νέας συμφωνίας.

 • 2. Ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις - Η περίπτωση του Λαυρίου

  Στο πεδίο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων, μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά η σύνθετη παρέμβαση που πραγματοποίησε στη Λαυρεωτική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Συγκεκριμένα, στη Λαυρεωτική ξεκίνησε ένα ευρύτερο σχέδιο διαχείρισης, αξιοποίησης και ανάπτυξης της περιοχής με πυρήνα το πολιτιστικό της απόθεμα και με τα ακόλουθα έργα:

  – Δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου, μέσα στο υφιστάμενο Τεχνολογικό Πάρκο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφτηκε ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Υπουργείο Πολιτισμού.

  – Μουσείου Κεραμικής – ΑΚΕΛ «Πάνος Βαλσαμάκης» στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Προγραμματική Σύμβαση ύψους 846.945,94 ευρώ: Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Λαυρεωτικής, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού.

  – Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού. Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου του Θορικού και απόδοσή του στο κοινό. Προστασία και ανάδειξη των μυκηναϊκών θολωτών τάφων. Ανακαίνισης Αρχαιολογικού Μουσείου. Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Αττικής.

  – Στο πλαίσιο δημιουργίας πρότυπου Υποβρύχιου Μουσείου στην περιοχή Λαυρεωτικής – Μακρονήσου ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης δεκαεννέα ναυαγίων σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

67388-ypourgeiodhjfhjpolitismouΑναμόρφωση Οργανισμού, όπως αυτός ψηφίστηκε εσπευσμένα το περασμένο φθινόπωρο.

Απαιτούνται πολλές διορθώσεις για εξορθολογισμό και λειτουργικότητα.